Creditea – kā radīta
pirkumiem

img/landing-lv.png

Ieskaiti savu naudu, iepērcies un līdz gada beigām saņem 5% no iztērētās naudas atpakaļ kontā. Lejuplādē lietotni

Akcijas norise un balva

Mēs piedāvājam naudas atmaksu (cashback) pirmajiem 1000 (viens tūkstotis) Creditea Latvijas klientiem, kas pasūta karti periodā no 16.06.2022. līdz 31.08.2022. (turpmāk Akcijas periods) un izmanto Creditea debetkarti pirkumiem Latvijas Republikas teritorijā no 16.06.2022. līdz 31.12.2022. (Naudas Atmaksas periods).

Klienti, kas pasūta Creditea debetkarti ārpus Akcijas perioda nepiedalās akcijā un nevar saņemt naudas atmaksu. Akcijas dalībnieki saņems naudas atmaksu par pirkumiem Atmaksas periodā katru mēnesi par pirkumiem kuri ir veikti iepriekšējā kalendārajā mēnesī.

Par Akcijas periodā veiktajiem kartes pirkumiem naudas atmaksa (cashback) 5,00% (pieci procenti) apmērā no pirkumu summas, bet ne vairāk kā 20,00 EUR (divdesmit euro, nulle euro centi) mēnesī tiks ieskaitīta akcijas dalībnieka Creditea maksājumu kontā.

Kartes maksājumi, par kuriem tiek piemērota atmaksa (cashback)

Lai akcijas dalībnieks varētu saņemt naudas atmaksu (cashback), tam jābūt Latvijas Republikas iedzīvotājam (rezidentam), jāpasūta Creditea debetkarte Akcijas periodā un ar tam izsniegto Creditea debetkarti jāveic pirkumi Latvijas Republikā Naudas Atmaksas periodā. Naudas atmaksu (cashback) nevar saņemt par maksājumiem, kas veikti tirgotājiem ar tirgotāja kategoriju kodiem (Merchant Category Code):
4829 Wire Transfer Money Orders, Money Transfer
6010 Member Financial Institution–Manual Cash Disbursements
6012 Member Financial Institution–Merchandise And Services
6050 Quasi Cash–Member Financial Institution
6051 Quasi Cash–Merchant
6536 MoneySend Intracountry
6537 MoneySend Intercountry
6538 MoneySend Funding
6539 Funding Transaction (Excluding MoneySend)
6540 POI (Point of Interaction) Funding Transactions (Excluding MoneySend)
7800 Government Owned Lottery
7801 Government-Licensed Casinos (Online or Internet Gambling)
7802 Government-Licensed Horse/Dog Racing
7995 Gambling Transactions Betting (Sportsbook, fantasy, social gaming; when regulated and not covered by other MCCs)
9754 Gambling-Horse, Dog Racing, State Lottery

Naudas atmaksas apmērs un piešķiršana

Par akcijas periodā veiktajiem pirkumiem ar Creditea debetkarti nopelnītā naudas atmaksa tiks ieskaitīta akcijas dalībnieka Creditea maksājumu kontā līdz katra mēneša 15. Datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Izmaksātie naudas līdzekļi var tikt izmantoti saskaņā ar Creditea maksājumu konta lietošanas noteikumiem.

Citi noteikumi

Mēs esam IPF Digital AS (Igaunijas elektroniskās naudas iestāde, kas ir reģistrēta Igaunijas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 11034137), un šīs akcijas noteikumi veido starp akcijas dalībnieku un mums noslēgtu līgumu. Mēs esam sabiedrība, kas piedāvā elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumus Creditea mobilajā lietotnē.

IPF Digital AS elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumu vispārējie noteikumi ir pieejami šeit.

Lai kvalificētos naudas atmaksai (cashback), akcijas dalībniekam ir jāizpilda šie akcijas noteikumi, kā arī jebkādi citi piemērojamie mūsu sniegto elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumu noteikumi, kas atrodami https://creditea.lv/atbalsts. Piedaloties šajā akcijā, akcijas dalībnieks piekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Gadījumā, ja mēs uzskatīsim, ka akcijas dalībnieks ir iesaistīts krāpnieciskā darbībā vai ir rīkojies ļaunprātīgi, mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem īstenot pasākumus, kas mūsuprāt ir nepieciešami, ņemot vērā pastāvošos apstākļus. Piemēram, atteikt nopelnītās atmaksas piešķiršanu, anulēt jau veikto naudas atmaksu, slēgt akcijas dalībnieka Creditea maksājumu kontu un/vai izbeigt noslēgto elektroniskās naudas un maksājumu pakalpojumu līgumu.

Šie noteikumi tiek publicēti latviešu valodā, un ikviens noteikumu tulkojums tiek piedāvāts tikai ērtības labad. Tas nozīmē, ka neviens noteikumu tulkojums nevar tikt izmantots jebkādu tiesību pamatošanai, un ikvienā tiesvedībā var tikt izmantota tikai noteikumu versija latviešu valodā.

Mēs paturam tiesības grozīt šos noteikumus pēc saviem ieskatiem, iesniedzot akcijas dalībniekiem attiecīgu paziņojumu vai arī aktualizējot interneta vietnē www.creditea.lv/ka-radita-tev pieejamos akcijas noteikumus.

Jebkādu jautājumu vai sūdzību gadījumā šīs akcijas sakarā, jūs varat sazināties ar IPF Digital AS, Harjumaa, Tallinn linn, Lõõtsa tn 5, 11415, vai rakstot uz info@creditea.ee. Lai iegūtu informāciju par akciju, varat izmantot arī mūsu interneta vietnē www.creditea.lv pieejamo kontaktinformāciju.

Šis akcijas noteikumi ir pakļauti Latvijas Republikas tiesību aktiem, un ikviens strīds šīs akcijas noteikumu sakarā ir piekritīgs Latvijas tiesām.

Dalībnieka personas datu pārzinis ir IPF Digital AS. IPF Digital AS apstrādās dalībnieka personas datus saskaņā ar IPF Digital AS privātuma politiku. IPF Digital AS apstrādās dalībnieka personas datus ar kampaņu saistītiem mērķiem (t. i., naudas atmaksas aprēķinam un īstenošanai, statistikas vajadzībām un ar Kampaņu saistītas informācijas sniegšanai).

shopping
Lejupielādē Creditea mobilo lietotni

Brīvība skāriena attālumā.